Lowri Evans

"A major talent in any language...."

"Great singer songwriter"
Bob Harris BBC Radio 2

Latest news / Newyddion diweddaraf
November 2019
Autumn...our favourite season!
We are performing in the City of Arcades Celebration in Cardiff on Saturday, 16th November - here is where we will be:
Morgan Arcade – 1-1.30pm 
Castle Arcade – 2.40-3.10pm 
Wyndham Arcade – 4.20-4.50pm

See you there!

Tachwedd 2019
Hydref - ein hoff dymor!
Rydym yn perfformio yn Dinas yr Arcêd yng Nghaerdydd ar Dydd Sadwrn, 16eg Tachwedd - dyma ble fyddwn ni:
Morgan Arcade 1-1.30yp 
Castle Arcade 2.40-3.10yp 
Wyndham Arcade 4.20-4.50yp

Welwn ni chi yna!

Updated 15th November 2019

Here I am performing with Lee Mason at the Interceltique Festival de Lorient in Brittany in August 2019.


Dyma ni yn perfformio yn Gwyl Lorient yn Llydaw.