Lowri Evans

"A major talent in any language...."

"Great singer songwriter"
Bob Harris BBC Radio 2

Latest news / Newyddion diweddaraf
January 2019

Hello 2019!

The diary is slowly filling up with gigs and festivals for this year - hopefully we will be playing somewhere near you!
Next up is a gig at Theatr Felinfach in Dyffyn Aeron in Ceredigion - this will be a great night of music, and Mari Mathias will also be playing. Further info and tickets here  https://bit.ly/2UlyptF

Helo 2019!

Mae'r dyddiadur yn dechrau llenwi lan gyda gigiau a Gŵyliau am y flwyddyn ma. Gobeithio byddwn yn perfformio rhywle yn agos i chi!
Mae'r gig nesaf yn Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron - fe fydd hon yn nosweth llawn o cherddoriaeth gwych gyda Mari Mathias yn chwarae hefyd. Mwy o wybodaeth a thocynnau ar y linc uwchben.Updated 28th January 2019